Công ty TNHH Randis ChemWise (Thượng Hải)
Địa chỉ: Unit505, KeChuangBuilding, #350XianxiaRoad, ChangningDistrict, Shanghai, 200336P. R.China
Người liên hệ: Frank Wang
Điện thoại: + 86-21-6275 7818
Di động: + 86-189 3085 2480
Fax: + 86-21-6275 7818
E-mail:randis@randis.CN


Trang web:www.randis.CN