Mỹ phẩm dịch vụ sơ đồ

Mỹ phẩm dịch vụ sơ đồ
Chi tiết sản phẩm

Quy trình dịch vụ đăng ký Mỹ phẩm Trung Quốc

Trước khi thủ tục hải quan và miễn phí bán hàng tại Trung Quốc, tất cả Mỹ phẩm nhập khẩu phải được chấp thuận bởi CFDA (China Food and Drug Administration). Đây là quá trình dịch vụ.

Randis Chemwise là một thành công những người chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của Mỹ phẩm dịch vụ flowchart. Chúng tôi được trang bị với một nhóm tư vấn sơ đồ Mỹ phẩm đủ điều kiện Dịch vụ và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại dịch vụ của bạn. Nên bạn có thể cần dịch vụ của chúng tôi, gọi cho chúng tôi ngay bây giờ!

Yêu cầu thông tin