GHS MSDS và nhãn hiệu chuẩn bị sơ đồ

GHS MSDS và nhãn hiệu chuẩn bị sơ đồ
Chi tiết sản phẩm

GHS MSDS và nhãn hiệu chuẩn bị sơ đồ

Trên toàn cầu, hài hòa hệ thống phân loại và ghi nhãn của hóa chất (viết tắt GHS), được xuất bản bởi Liên Hiệp Quốc, là một tài liệu quy chuẩn cho các hướng dẫn nước để kiểm soát hóa chất nguy hiểm và để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Đây là quá trình dịch vụ.

Randis Chemwise là một thành công những người chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của ghs msds và nhãn sơ đồ để chuẩn bị. Chúng tôi được trang bị với một nhóm người có trình độ ghs msds và nhãn chuẩn bị sơ đồ tư vấn và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại dịch vụ của bạn. Nên bạn có thể cần dịch vụ của chúng tôi, gọi cho chúng tôi ngay bây giờ!

Yêu cầu thông tin