Các công nghệ mới của nano-bao bì

Đóng gói tài liệu (ví dụ như nhựa và vật liệu composite) với các hạt nano, mà sản xuất mùi thuốc khử trùng, khử trùng và kiểm soát chức năng. Bây giờ một số công ty đang sử dụng các đặc điểm kỹ thuật của các hạt nano vào chất liệu tủ lạnh (nhựa), sản xuất tủ lạnh kháng khuẩn, rất nhiều mở rộng thọ của thực phẩm trong tủ lạnh. Hạt nano có thể cũng được thêm vào giấy, nhựa và vật liệu được sử dụng cho bao bì thực phẩm, có thể tăng thọ trong thực phẩm đóng gói.