Sự hiện diện của formamide trong các sản phẩm

Bằng cách sử dụng formamide trong các sản phẩm nhựa xốp, nhựa bọt, thêm nhựa nhẹ hơn, và formamide có thể làm tăng sự linh hoạt của sản phẩm nhựa, làm cho sản phẩm khó khăn để lỗi. Formamide có thể làm bằng ethylene vinyl acetate (EVA) của dẻo được tìm thấy trong bọt pad; như bong bóng tạo bọt trong quá trình sản xuất phân hủy; hoặc làm bằng ethylene vinyl acetate (EVA nhựa) sản xuất dư dung môi.