Các thay đổi sản phẩm khử trùng được cung cấp bởi thông tin

Để đăng ký thay đổi các vấn đề cấp phép, bạn phải gửi các tài liệu sau:

(A) mẫu đơn đăng ký thay đổi giấy phép hành chính y tế liên quan đến sức khỏe;

(B) giấy phép ban đầu của giấy phép y tế;

(C) các vật liệu khác;

1, tên của nhà sản xuất, địa chỉ thay đổi:

(1) sản phẩm trong nước phải được cung cấp bởi các cơ quan hành chính công nghiệp và thương mại địa phương do các tài liệu gốc ban hành, một bản sao giấy phép sức khỏe của nhà sản xuất;

(2) Các sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ có liên quan do các cơ quan chính phủ có liên quan hoặc các cơ quan được ủy quyền của các nước sản xuất cấp.

Trong số đó, do mua lại giữa các doanh nghiệp, sáp nhập và đề xuất thay đổi tên của các doanh nghiệp sản xuất, cũng có thể cung cấp một bản sao của hai bên đã ký kết sáp nhập hoặc sáp nhập.

Bằng chứng của các tài liệu được dịch sang tiếng Trung Quốc, bản dịch tiếng Trung nên được công chứng tại công chứng viên của Trung Quốc;

(3) trong nhóm doanh nghiệp để điều chỉnh, nên cung cấp các cơ quan hành chính công nghiệp và thương mại địa phương do các doanh nghiệp sản xuất thay đổi và các doanh nghiệp sản xuất trước thay đổi có cùng

Thuộc một nhóm các tài liệu hỗ trợ;

Nếu công ty con là doanh nghiệp đầu tư Đài Loan-Hồng Kông-Ma Cao hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì doanh nghiệp có thể cấp Giấy chứng nhận phê duyệt cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc

"Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao đầu tư ở nước ngoài doanh nghiệp đã được phê duyệt giấy chứng nhận" công chứng sau khi sao chép;

(4) liên quan đến thay đổi địa điểm sản xuất, nên cung cấp những thay đổi trong sản xuất sản phẩm sau khi báo cáo kiểm tra vệ sinh. Thuốc khử trùng cần cung cấp ba lô sản phẩm

Xác định hàm lượng hoạt chất, giá trị pH và độ ổn định;

Thiết bị khử trùng phải là yêu cầu "yêu cầu kiểm tra sản phẩm khử trùng", để cung cấp báo cáo kiểm tra thích hợp. Sản phẩm trong nước, cũng phải được gửi sau khi sản xuất thay đổi

Các doanh nghiệp ở các cơ quan giám sát y tế cấp tỉnh do ý kiến kiểm toán của cơ sở sản xuất cấp;

Nhập khẩu sản phẩm, nếu cần thiết, Bộ Y tế đến địa điểm sản xuất của mình để xem xét và (hoặc) lấy mẫu lại kiểm tra.