Phạm vi sản phẩm khử trùng, được sử dụng rộng rãi

Về việc khử trùng sản phẩm, nó có định nghĩa của nó, các quy định của chúng tôi cũng có các yêu cầu. Sản phẩm khử trùng phải được sử dụng để khử trùng hoặc đã được khử trùng một số hàng hóa, chúng tôi gọi đó là sản phẩm khử trùng. Sản phẩm khử trùng phù hợp với Bộ Y tế ban đầu - nay được gọi là Ủy ban Kế hoạch Gia đình và Sức khỏe Quốc gia đã ban hành một "cách tiếp cận quản lý khử trùng" trên sản phẩm khử trùng được liệt kê trong bốn loại: loại đầu tiên là chất khử trùng, loại thứ hai là thiết bị khử trùng, lớp thứ ba là một nguồn cung cấp sức khỏe một lần, loại thứ tư là một nguồn cung cấp y tế một lần. Bốn loại này là các sản phẩm được khử trùng.

Sản phẩm khử trùng bạn vừa nói, bao gồm vật tư y tế, khử trùng thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh hàng ngày. Các yêu cầu khác nhau về vệ sinh và hiệu quả đối với các sản phẩm khử trùng có sử dụng khác nhau là gì?

Trong thực tế, đối với các sản phẩm khử trùng này, nước ta có một loạt các tiêu chuẩn để thực hiện các yêu cầu của một loạt các tiêu chuẩn khử trùng, một loạt các thiết bị khử trùng cũng có một nguồn cung cấp y tế tiêu chuẩn, dùng một lần.

Phạm vi sản phẩm khử trùng, được sử dụng rộng rãi. Hiện nay có rất nhiều siêu thị trong việc sử dụng sản phẩm khử trùng hàng ngày, như phòng tắm, sản phẩm khử trùng nhà bếp, đang rực rỡ, thị trường sản phẩm khử trùng quốc gia của chúng tôi

Trên thực tế, có một số sản phẩm trên thị trường mà bạn vừa liệt kê, không nằm trong phạm vi danh mục sản phẩm khử trùng của chúng tôi và có thể có một số sản phẩm kháng khuẩn liên quan đến sản phẩm khử trùng, có một số nguồn cung cấp làm sạch. yêu cầu ít hơn để có tác dụng loại bỏ vi sinh vật, có tác dụng ức chế vi khuẩn, có tác dụng chống vi khuẩn, do đó khác. Đối với những điều này, thường không quản lý nó như là một sản phẩm khử trùng.

Sản phẩm khử trùng trên thị trường để xem thêm là một số chất khử trùng, như quần áo quần áo chất khử trùng, dụng cụ nấu khử trùng, cũng như thuốc khử trùng tay, và đôi khi được sử dụng trong vật nuôi, vật thể, chất khử trùng bề mặt ở những nơi này có thể có nhiều trên thị trường.

Nếu bạn muốn mua một sản phẩm khử trùng để đưa ra lời khuyên, trước tiên, phải mua một sản phẩm hợp pháp. Sản phẩm khử trùng trên các doanh nghiệp sản xuất hoặc sự cho phép, khi bạn mua sản phẩm khử trùng, nó là cần thiết để xem nếu nó là một giấy phép sản xuất sức khỏe doanh nghiệp. Nếu có bằng chứng để chứng minh rằng loại điều kiện sản xuất sản phẩm, quá trình sản xuất dưới sự kiểm soát, thoải mái hơn.

Thứ hai, nếu bạn chọn sớm hơn một chút trước khi sản phẩm, tốt nhất là hãy xem xét phê chuẩn giấy phép y tế. Mặc dù hiện tại nó đã bị hủy bỏ, nhưng theo ấn tượng của tôi, có bằng chứng về sản phẩm, các sản phẩm đã được phê duyệt trước đó, về nguyên tắc, chất lượng tổng thể vẫn tốt hơn nhiều.

Thứ ba, chúng ta phải chọn sản phẩm của riêng mình. Khi sử dụng khử trùng bên trong hiệu ứng nhà, an toàn cũng rất quan trọng. Ví dụ, trong giai đoạn SARS, tôi biết rằng có một sự giới thiệu trực tiếp của axit peracetic như một chất bổ sung. Một người nào đó đặt axit peracetic ở phía bên của nhà vệ sinh. Kết quả là, đứa trẻ chạm vào nó, chai đã bị hỏng, đứa trẻ bị thương và bị thương. Ăn mòn toàn thân, hiệu ứng đó tương đối mạnh.

Vì vậy, trong trường hợp này, chúng tôi là nhà khử trùng, vì việc khử trùng hàng ngày phải chọn một số lượng vừa phải hơn, vai trò của ngôi nhà bên trong đủ trên đường dây, không nhất thiết là nâng cao, hoặc cho tất cả các Microbes đều có hiệu quả. An toàn và hiệu quả là cần thiết.

Thứ tư, hãy xem các hướng dẫn, hướng dẫn và sử dụng các đối tác hàng ngày của chúng tôi.