Giới thiệu về thực phẩm đóng gói vật liệu đóng gói

Dây buộc được làm bằng nhựa PP và vật nuôi. Quá trình sản xuất chính: hạt nhựa chảy áp---làm mát và quanh co---đóng gói-lí đóng đai với pp bằng hệ thống sưởi, tan chảy, kéo dài và làm mát để sản xuất các cấu trúc lưới của vật liệu bao gói, gây ảnh hưởng tới chất lượng đóng gói với các thông số cơ bản là độ bền kéo kéo dài, độ dài, độ cong, và như vậy. Dưới sự căng thẳng cùng và tham số khác, còn chi phí thấp hơn. Hangzhou Yong-giới thiệu bốn của đóng gói dây chuyền sản xuất vành đai, quy trình, sản xuất của cường độ cao, chất lượng cao, thân thiện với 3000 m mới đeo, gói giá đơn vị giá mỗi mét chi phí dưới giá nhập khẩu trong nước và tương tự như dự kiến, chi phí 120%, tiên tiến nhất thế giới