Quy định về chấp nhận giấy phép hành chính cho đăng ký mỹ phẩm

Điều 1 Đối với mỹ phẩm Đăng ký cấp phép hành chính cho mỹ phẩm, các thông tin liên quan phải được nộp theo các yêu cầu của Quy định chấp nhận cho việc cấp phép hành chính thẩm mỹ, và các yêu cầu chung đối với việc khai báo thông tin như sau:

(1) lần đầu tiên áp dụng cho mục đích đặc biệt Mỹ phẩm Đăng ký giấy phép hành chính, để nộp bản gốc 1 bản sao của 4 bản sao, bản sao phải rõ ràng và phù hợp với bản gốc;

(2) 1 bản sao đơn đăng ký ban đầu, tiếp tục, thay đổi hoặc thay thế đơn đăng ký mỹ phẩm;

(3) Ngoài báo cáo kiểm tra, tài liệu công chứng, tài liệu chính thức và tài liệu của bên thứ ba, các tài liệu ứng dụng gốc phải được đóng dấu bởi trang người nộp đơn theo chương hoặc đóng dấu chương;

(D) việc sử dụng giấy in khổ A4, việc sử dụng sự phân biệt rõ ràng giữa các dấu hiệu, theo thứ tự của trật tự, và bị ràng buộc vào một cuốn sách;

(5) việc sử dụng các đơn vị đo lường pháp lý của Trung Quốc;

(6) nội dung đăng ký Mỹ phẩm Đăng ký phải đầy đủ và rõ ràng, cùng một dự án nên được điền vào như nhau;

(7) Tất cả ngoại ngữ (địa chỉ nước ngoài, trang web, nhãn hiệu đã đăng ký, tên bằng sáng chế, SPF, PFA hoặc PA, UVA, UVB, v.v. phải được sử dụng bằng tiếng nước ngoài) nên được dịch sang tiếng Trung Quốc chuẩn hóa và bản dịch được đính kèm thông tin ngoại ngữ tương ứng trước đây;

(8) công thức sản phẩm phải được gửi đến phiên bản văn bản và phiên bản điện tử;

(9) phiên bản văn bản và phiên bản điện tử của điền phải nhất quán.

Điều 2 Khi xin cấp giấy phép hành chính đối với mỹ phẩm chuyên dùng trong nước, phải nộp các thông tin sau đây:

(1) Mẫu đơn xin cấp phép hành chính của Mỹ phẩm chuyên dụng trong nước;

(2) tên của tên sản phẩm;

(3) yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm;

(4) bao bì thiết kế sản phẩm (bao gồm nhãn sản phẩm, tài liệu quảng cáo sản phẩm);

(5) báo cáo kiểm tra và thông tin có liên quan do cơ quan kiểm định cấp phép cấp do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Tiểu bang xác định;

(6) thông tin về đánh giá an toàn các chất có khả năng gây hại trong sản phẩm;

(7) Ý kiến về điều kiện sản xuất và vệ sinh do Cục quản lý và giám sát thực phẩm và thuốc tỉnh cấp;

(8) ứng dụng mỹ phẩm đăng ký cho chăn nuôi, thể hình, sản phẩm làm đẹp sữa, nên được trình lên hiệu quả của các thành phần và sử dụng các tài liệu khoa học;

(9) các thông tin khác có thể góp phần cấp phép hành chính.

Kèm theo các phòng quản lý và giám sát thực phẩm và thuốc của tỉnh đã niêm phong mẫu không mở một mẫu.