Hai quy định sự khác biệt chính

EPA:

1. quản lý chất mới và quản lý các chất sẵn có.

2. không được bao gồm trong Đài Loan của hàng tồn kho hiện có hóa chất TCSI (Đài Loan hóa chất tồn kho) chất hóa học, cho đến khi 31 tháng 3 năm 2015 vẫn có thể được thêm vào.

3. tiêu chuẩn đăng ký cần giấy sinh thái thông tin.

MOL:

1. việc quản lý mới chất chỉ.

2. không còn chấp nhận các chất hóa học thêm vào TSCI...

3. tiêu chuẩn đăng ký không được yêu cầu bởi chất độc sinh thái thông tin.