Đài Loan đăng ký sơ đồ

Đài Loan đăng ký sơ đồ
Chi tiết sản phẩm

Biểu đồ dòng chảy của Đài Loan đăng ký hóa chất

Quy định về đăng ký mới và đang có chất hóa học #39; phát hành bởi EPA Đài Loan (có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2014) và #39; Quy định về đăng ký hóa chất mới #39; phát hành bởi MOL Đài Loan (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2015) là quy định 2 yêu cầu đăng ký mới hóa chất (NCS) và hiện tại hóa chất (ECS). Đây là quá trình dịch vụ.

Randis Chemwise là một thành công những người chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của Đài Loan đăng ký sơ đồ. Chúng tôi được trang bị với một nhóm người có trình độ Đài Loan đăng ký tư vấn sơ đồ và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại dịch vụ của bạn. Nên bạn có thể cần dịch vụ của chúng tôi, gọi cho chúng tôi ngay bây giờ!

Yêu cầu thông tin